ล้านรายวัน

กลยุทธ์การชนะลอตเตอรีลอตเตอรีรายวันของไอร์แลนด์
Contents

ประวัติผลลัพธ์ล้านรายวัน

ด้านล่างนี้คือรายการประวัติผลลัพธ์รายวันล้าน, ประวัติผลลัพธ์ Daily Million Plus ล่าสุด 30 วาด:

วันที่วาด เกมล็อตโต้ หมายเลขที่ชนะ วาดรายละเอียด
26 ม.ค, 2021 อ. ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 2
4
17
25
30
31
+
7
วาด
26 ม.ค, 2021 อ. ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 2
4
6
19
22
31
+
36
วาด
25 ม.ค, 2021 จันทร์ ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 9
10
14
15
21
22
+
3
วาด
25 ม.ค, 2021 จันทร์ ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 1
10
13
16
26
28
+
23
วาด
25 ม.ค, 2021 จันทร์ ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 11
13
16
18
32
33
+
24
วาด
25 ม.ค, 2021 จันทร์ ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 1
5
12
25
29
37
+
13
วาด
24 ม.ค, 2021 ดวงอาทิตย์ ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 2
10
13
15
23
25
+
24
วาด
24 ม.ค, 2021 ดวงอาทิตย์ ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 1
2
16
25
30
33
+
18
วาด
24 ม.ค, 2021 ดวงอาทิตย์ ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 1
7
9
11
30
39
+
33
วาด
24 ม.ค, 2021 ดวงอาทิตย์ ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 5
17
21
25
27
32
+
22
วาด
23 ม.ค, 2021 นั่ง ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 9
17
20
22
32
39
+
6
วาด
23 ม.ค, 2021 นั่ง ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 2
7
20
23
26
37
+
32
วาด
23 ม.ค, 2021 นั่ง ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 4
18
23
26
29
38
+
32
วาด
23 ม.ค, 2021 นั่ง ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 6
8
16
17
20
30
+
14
วาด
22 ม.ค, 2021 ศ ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 3
6
11
20
24
33
+
5
วาด
22 ม.ค, 2021 ศ ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 3
6
7
14
20
39
+
16
วาด
22 ม.ค, 2021 ศ ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 3
8
14
27
32
35
+
12
วาด
22 ม.ค, 2021 ศ ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 1
6
7
13
19
22
+
2
วาด
21 ม.ค, 2021 เก็บรวบรวม ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 6
16
19
20
26
39
+
35
วาด
21 ม.ค, 2021 เก็บรวบรวม ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 3
6
10
14
28
29
+
2
วาด
21 ม.ค, 2021 เก็บรวบรวม ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 2
8
9
16
18
37
+
19
วาด
21 ม.ค, 2021 เก็บรวบรวม ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 4
9
11
25
37
39
+
38
วาด
20 ม.ค, 2021 พุธ ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 28
31
32
33
35
39
+
18
วาด
20 ม.ค, 2021 พุธ ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 6
27
30
31
32
36
+
4
วาด
20 ม.ค, 2021 พุธ ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 5
9
11
13
20
29
+
1
วาด
20 ม.ค, 2021 พุธ ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 10
14
15
31
32
34
+
18
วาด
19 ม.ค, 2021 อ. ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 3
10
11
19
25
39
+
9
วาด
19 ม.ค, 2021 อ. ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 5
22
23
29
33
38
+
13
วาด
19 ม.ค, 2021 อ. ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 7
10
16
18
19
37
+
26
วาด
19 ม.ค, 2021 อ. ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 13
14
16
23
33
34
+
4
วาด
18 ม.ค, 2021 จันทร์ ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 2
13
14
20
23
30
+
8
วาด
18 ม.ค, 2021 จันทร์ ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 1
6
15
19
21
38
+
24
วาด
18 ม.ค, 2021 จันทร์ ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 11
15
24
28
29
32
+
37
วาด
18 ม.ค, 2021 จันทร์ ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 1
3
5
18
20
37
+
36
วาด
17 ม.ค, 2021 ดวงอาทิตย์ ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 7
8
10
12
34
35
+
20
วาด
17 ม.ค, 2021 ดวงอาทิตย์ ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 7
8
17
19
22
29
+
34
วาด
17 ม.ค, 2021 ดวงอาทิตย์ ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 4
20
25
27
33
37
+
31
วาด
17 ม.ค, 2021 ดวงอาทิตย์ ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 5
9
21
30
34
35
+
17
วาด
16 ม.ค, 2021 นั่ง ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 3
7
9
26
28
38
+
39
วาด
16 ม.ค, 2021 นั่ง ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 12
14
16
17
26
28
+
15
วาด
16 ม.ค, 2021 นั่ง ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 1
8
10
24
29
39
+
34
วาด
16 ม.ค, 2021 นั่ง ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 3
12
26
29
36
37
+
16
วาด
15 ม.ค, 2021 ศ ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 2
10
11
21
29
38
+
20
วาด
15 ม.ค, 2021 ศ ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 12
20
22
31
32
34
+
25
วาด
15 ม.ค, 2021 ศ ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 10
13
22
23
37
39
+
32
วาด
15 ม.ค, 2021 ศ ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 6
11
15
18
25
38
+
5
วาด
14 ม.ค, 2021 เก็บรวบรวม ล้านรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 4
9
12
33
37
38
+
30
วาด
14 ม.ค, 2021 เก็บรวบรวม ล้านพลัสรายวัน 2:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 3
10
19
22
26
27
+
5
วาด
14 ม.ค, 2021 เก็บรวบรวม ล้านรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 5
7
9
16
34
37
+
21
วาด
14 ม.ค, 2021 เก็บรวบรวม ล้านพลัสรายวัน 9:00ผลลัพธ์หลังเที่ยง 10
12
15
17
20
29
+
38
วาด

วิธีรับโชคในล็อตโต้

เงินสดในโชคของผู้อื่น

เมื่อคุณสร้างล็อตโต้พูล, กลุ่มของคุณกำลังรวมโชครวมอยู่ด้วย. NS
แจ็กพอตอาจเกิดขึ้นได้เพราะโชคที่สมาชิกเพียงคนเดียวนำมาที่พูลของคุณ.
เลือกคู่ค้าของคุณอย่างระมัดระวัง. แบ่งปันโชคของคุณกับผู้ชนะ, ไม่แพ้. หลีกเลี่ยง
คนคิดลบ. ไม่เพียงแต่พวกเขาจะโชคร้าย, แต่กลับลดความกระตือรือร้นลง
พลังงานจากผู้อื่น. คุณต้องการเพิ่มโชคของคุณเอง, ไม่เจือจางความแรง. หนึ่ง
วิธีที่รวดเร็วในการบอกผู้ชนะจากผู้แพ้คือการถามพวกเขา: “คุณคิดว่าคุณ
เป็นคนโชคดี?” หลายคนยอมรับอย่างรวดเร็ว, “ฉันโชคร้าย. ฉันไม่เคยชนะ
อะไรก็ตาม.” พวกเขาจะไม่นำโชคมาสู่กลุ่มของคุณเช่นกัน.

เงินสดในทัศนคติเชิงบวก

ไม่มีใครควรเล่นเกมเสี่ยงโชคเพราะสิ้นหวังเพราะต้องการ
จ่ายเงินสดเร็ว. คนขัดสนมีความกลัวที่จะสูญเสียเงินที่หามาอย่างยากลำบากมากขึ้น
กับ. เป็นเพียงกลอุบายอันสกปรกอย่างหนึ่งของชีวิตที่กลัวจะสูญเสียสิ่งกีดขวาง
กองกำลังที่ชนะ. ความคิดถูกอัดแน่นไปด้วยพลังงาน, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อถูกกระตุ้นโดย
อารมณ์. ความกลัวดึงดูดสิ่งที่คนๆ หนึ่งกลัว. ความปรารถนาอย่างแรงกล้าสำหรับเป้าหมาย
ที่อัดแน่นไปด้วยพลังบวก, ดึงดูดการตอบสนองเชิงบวก, โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อ
พยายามทุกวิถีทางเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนั้น.

วงล้อลอตเตอรี

ใช้ระบบล้อที่สมดุล

ระบบ Balanced Wheeling ให้คุณเดิมพันตัวเลขจำนวนมาก (มากกว่า 5), เล่นชุดค่าผสมทางวิทยาศาสตร์ของกลุ่มตัวเลขนั้น, และรับการรับประกันการชนะขั้นต่ำที่เฉพาะเจาะจง.
Balanced Wheels บังคับให้หมายเลขที่ออกทั้งหมดที่อยู่ในกลุ่มของคุณมารวมกันเพื่อให้คุณได้รับรางวัลอย่างน้อยหนึ่งรางวัล หากหมายเลขที่ออกบางส่วนหรือทั้งหมดอยู่ในกลุ่มที่คุณเลือก.

เป็นความจริงที่ยิ่งคุณหมุนหมายเลขมากขึ้น, ยิ่งดักจับผู้ชนะได้ง่ายขึ้น
หมายเลขในกลุ่มที่คุณเลือก. แต่เพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดจากเงินของคุณ, เหมาะสมที่สุด
จำนวนเลขต่อล้อไม่เกินสี่หรือห้าเลขเกินครึ่งเลข
ในเกมของคุณ. เพื่อรับรางวัลล้านรายวัน, คุณควรล้อน้อยกว่า 24 ตัวเลข.
มิฉะนั้น, คุณจะใช้จ่ายเงินมากขึ้นในการไล่ล่ารางวัลการันตีขนาดเล็ก.
คุณได้รับประโยชน์มากขึ้นโดยล้อลากกลุ่มหมายเลขล็อตเตอรี่ที่คัดสรรมาอย่างดี.

วิธีที่ดีที่สุดในการหมุนหมายเลขล็อตโต้ทั้งหมดในเกมของคุณ

ใครๆก็ล้อ
ระบบที่ครอบคลุมทุกหมายเลขในเกม กระจายเกินไป, ทำให้ชนะ
รับรองไม่คุ้มกับเงินเดิมพัน. มีวิธีที่ชาญฉลาดในการล้อตัวเลขทั้งหมดใน
เกมโดยใช้ Trap-by-Overlap และกลยุทธ์การล้อเลียนอื่น ๆ ที่ครอบคลุมในหน้า
137 ถึง 142 ในคู่มือสลากกินแบ่งรัฐบาล.

ผู้ถูกรางวัลลอตเตอรี Smart Luck ส่วนใหญ่ใช้ Balanced Wheel นอกเหนือจากวิธีการเลือกหมายเลข Smart Luck ของเธอ.
คุณสามารถใช้ระบบลอตเตอรี Balanced Wheel แบบโต้ตอบได้ฟรีซึ่งถูกรางวัลแจ็กพอตล็อตโต้หลายรายการ.
อ่านเกี่ยวกับผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีของเรา, ด้วย.
และเมื่อคุณถูกรางวัลแจ็กพอตกับระบบล็อตโต้ Smart Luck, บอกเราเกี่ยวกับเรื่องนี้เพื่อให้คุณสามารถเพิ่มรายชื่อผู้ถูกรางวัลลอตเตอรีของ Gail Howard ได้.
หากคุณไม่ต้องการเปิดเผยชื่อของคุณ, เราจะให้เกียรติสิ่งนั้น.

กลยุทธ์ลอตเตอรีเพื่อช่วยให้คุณชนะไอร์แลนด์ทุกวันล้าน

สุ่มจับเลขหวย. แต่สุ่มตัวเลขจากรูปแบบ
ที่สามารถติดตามและนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้. มีการวิเคราะห์อย่างรอบคอบทั้งหมด
หวยงวดที่แล้วผลมากกว่า 200 เกมล็อตโต้ที่แตกต่างกันทั่วโลก, กับ
ประวัติศาสตร์ย้อนไปไกลถึง 1955, เราได้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้อย่างไม่น่าเชื่อ
กฎง่ายๆ:

สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดเกิดขึ้นบ่อยที่สุด.
สิ่งที่เป็นไปได้น้อยที่สุดเกิดขึ้นบ่อยที่สุด.

กุญแจสู่ความสำเร็จของวิธีการเลือกหมายเลขล็อตโต้ของ Smart Luck คือการเล่น
ความน่าจะเป็น. หากคุณเล่นรูปแบบที่เกิดขึ้นเพียงห้า
เปอร์เซ็นต์ของเวลา, คุณสามารถคาดหวังว่ารูปแบบนั้นจะหายไป 95
เปอร์เซ็นต์ของเวลา, ทำให้ไม่มีโอกาสชนะ 95 เปอร์เซ็นต์ของ
เวลา. ดังนั้น, อย่าแบกรับความน่าจะเป็น.

วิธีถูกรางวัล Daily Million Lotto ของไอร์แลนด์

เคล็ดลับหมายเลขล็อตโต้คี่คู่

เมื่อคุณเลือกหมายเลข Lotto ไอร์แลนด์ของคุณ, พยายามผสมคี่และ
เลขคู่. ไม่ค่อยออกเลขคี่หรือเลขคู่ทั้งหมด, เกิดขึ้นเท่านั้น
หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของเวลา. ส่วนผสมที่ดีที่สุดคือการมี 2/4, 4/2 หรือ 3/3, ซึ่งหมายถึงสอง
คี่และสี่คู่, หรือสี่คี่และสองคู่, หรือสามคี่และสามคู่. หนึ่งใน
ทั้งสามรูปแบบนี้จะเกิดขึ้นใน 81 เปอร์เซ็นต์ของภาพวาด.

เคล็ดลับหมายเลขล็อตโต้สูงต่ำ

หมายเลขที่ชนะมักจะกระจายไปทั่วช่องหมายเลข. ถ้าเราเอา
ช่องเลขแล้วผ่าครึ่ง, เรามีครึ่งต่ำและครึ่งสูง. ใน
39-เกมตัวเลขอย่าง Irish Daily Million, ตัวเลข 1 ถึง 20 จะอยู่ในครึ่งล่าง, และตัวเลข 21 ถึง 39
จะอยู่ในครึ่งที่สูง. ตัวเลขสูงทั้งหมดหรือตัวเลขต่ำทั้งหมดไม่ค่อยออก, ที่เกิดขึ้น
เท่านั้น 1 เปอร์เซ็นต์ของเวลา. ส่วนผสมที่ดีที่สุดคือการมี 2/4, 4/2 หรือ 3/3, ซึ่งหมายความว่า
สองสูงและสี่ต่ำ, หรือสูงสี่และต่ำสอง, หรือสามสูงสามต่ำ.
กลุ่มหมายเลขที่ชนะด้วยรูปแบบทั้งสามนี้เกิดขึ้นใน 81 เปอร์เซ็นต์ของภาพวาดทั้งหมด.

กลยุทธ์กลุ่มหมายเลขลอตเตอรี

ดูรายการหมายเลขที่ชนะในอดีตของไอร์แลนด์ Daily Million ผลลัพธ์, แล้วคุณจะเห็น,
บ่อยกว่าไม่, ว่าไม่มีกลุ่มตัวเลขอย่างน้อยหนึ่งกลุ่ม. สำหรับ
ตัวอย่าง, ในการรวมกัน 5-14-17-32-38-39, ไม่มี 20's. ติดตามและศึกษา
Number Groups สามารถช่วยคุณตัดสินใจว่าจะละกลุ่มใดและกลุ่มใดที่จะให้เพิ่มเติม
เล่นหนัก.

เกมลอตเตอรีข้ามกลยุทธ์

ระบุจำนวนเกมที่ข้าม (เกมออก) ตั้งแต่ตีครั้งสุดท้าย (ชนะ) สำหรับแต่ละ
ตัวเลขที่ชนะในช่วงห้าเกมล่าสุด. จากนั้นทำเครื่องหมายจำนวนครั้งในแต่ละครั้ง
ข้ามเกิดขึ้น. หากข้ามจาก 0 ถึง 5 ไม่ได้เกิดขึ้น, เล่นหมายเลขล็อตโต้ที่
ออกมาหลายเกมแล้ว. (ช่วยแก้ปัญหาเกมล็อตโต้ข้ามไป)

คำแนะนำเกี่ยวกับหมายเลขล็อตโต้ – เล่นเกมที่สมดุล

หลังจากคุณเลือกหมายเลขลอตเตอรี Dailymill หกหมายเลขที่คุณต้องการเล่นแล้ว, รวมเข้าด้วยกันและให้แน่ใจว่า
ว่าผลรวมของตัวเลขหกตัวรวมกันอยู่ที่ไหนสักแห่งระหว่าง 93 และ 147. ผลรวมที่
ตกอยู่ในช่วงนั้นจะคิดเป็นมากกว่า 70 เปอร์เซ็นต์ของรางวัลลอตเตอรีทั้งหมดที่ถูกรางวัล.

ทำซ้ำเคล็ดลับลอตเตอรี

ในไอร์แลนด์ รายวัน ล้าน, โดยเฉลี่ย, หวย 1 ตัวจะโดนซ้ำจากงวดที่แล้ว 65 เปอร์เซ็นต์
ของเวลา.

ความลับลอตเตอรีหมายเลขร้อน

เบอร์ที่ออกแล้ว (ผู้แพ้) สำหรับห้าเกมหรือน้อยกว่าบัญชีประมาณ
ครึ่งหนึ่งของหมายเลขที่ออก. เลขหาย
ที่ออกไปแล้ว
สิบเกมหรือน้อยกว่าบัญชีสำหรับ 84 เปอร์เซ็นต์ของตัวเลขที่ชนะทั้งหมด. นี้บอก
เราว่าตัวเลขฮอตมีแนวโน้มที่จะตีมากกว่า, แต่อย่าลืมใส่ที่
ยิงไกลอย่างน้อยหนึ่งครั้งในกลุ่มของคุณ 6.

ความลับของลอตเตอรีหมายเลขเย็น

เป็นเรื่องยากที่จะรู้ว่าเมื่อใดที่ตัวเลขเย็นจะสิ้นสุดการแพ้ติดต่อกันนาน. ถ้าคุณเล่น
นับทุกรูปวาดเพราะคุณคิดว่าครบกำหนด, คุณอาจจะไล่มัน
นานหลายเดือน. (ตัวเลข 45 ใน New York Lotto นั่งออก 100 ภาพวาดก่อนหน้านั้น
ในที่สุดก็ตี) แม้ว่า, เมื่อเลขออกสำหรับ 70 เกมหรือดังนั้น, มันอาจจะเป็น
น่าติดตาม.

วิธีเล่นทุกวันล้าน

เป็นเกมจับฉลากที่คุณสามารถเลือกตัวเลขได้หกตัว (จาก 1 ถึง 39). ในการจับฉลากแต่ละครั้งจะมีการสุ่มตัวเลขหกตัว, พร้อมเลขโบนัสเดียว. การเล่นขั้นต่ำสำหรับ Daily Million คือหนึ่งแผงต่องวด. แต่ละแผงที่คุณเล่นมีค่าใช้จ่าย €1.

รางวัลสูงสุดคือ 1 ล้านยูโร!

ออกรางวัลวันละสองครั้ง, ทุกวัน (2น. และ 21.00 น.) และสามารถดูผลลัพธ์ได้ที่นี่ หนึ่งชั่วโมงหลังการออกรางวัลแต่ละครั้ง.

ปิดการขายเวลา 14.00 น. และ 21.00 น. อย่างแม่นยำและจะไม่เปิดอีกจนกว่าจะถึง 10 นาทีหลังจากการจับฉลากแต่ละครั้งสิ้นสุดลง. สลากใด ๆ ที่ซื้อในงวดถัดไปจะมีสิทธิ์ในการจับรางวัลนั้น, จนถึงการปิดเทอร์มินัล.

เล่นล้านบวกทุกวัน

สิ่งนี้ให้โอกาสพิเศษแก่คุณในการชนะรางวัล €500,000 ในราคาเพียง 50 cent! หากคุณเลือกเล่นงวดนี้, คำว่า PLUS YES จะพิมพ์อยู่บนตั๋วของคุณ.

ตัวเลือกการชนะ
จับคู่ตัวเลข ชัยชนะ
จับคู่ 6 ชนะหรือแชร์ 1 ล้านยูโร
จับคู่ 5 + โบนัส €10,000
จับคู่ 5 €500
จับคู่ 4 +โบนัส €100
จับคู่ 4 €25
จับคู่ 3 + โบนัส €10
จับคู่ 3 €3

ในกรณีที่ไม่ได้รับรางวัลสูงสุด 1 ล้านยูโร, ไม่ทบยอดไปยังงวดถัดไปทุกวัน. สิ่งนี้ใช้ได้กับทุกประเภทในเกมล้านรายวัน.

การจ่ายเงินรางวัลที่คาดหวังต่อการออกรางวัลล้านงวดต่อวันคือ 54.23% ของรายได้รวมสำหรับงวดนั้น. อาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับการจ่ายเงินรางวัลจริงในการออกรางวัลล้านในแต่ละวัน.

ประหยัดเงินด้วยการรู้หมายเลขล็อตโต้ที่ควรหลีกเลี่ยง

ผู้เล่นล็อตโต้ที่เลือกหมายเลขลอตเตอรีโดยไม่คิดหรือโง่เขลาจะถูกลิขิตให้แพ้ก่อนการออกรางวัล.
โดยรู้ว่าควรหลีกเลี่ยงการผสมตัวเลขและรูปแบบใด, คุณจะมีความได้เปรียบเหนือผู้เล่นเหล่านั้น—และประหยัดเงิน, ด้วย.

หลีกเลี่ยงชุดค่าผสมที่เคยวาดมาก่อน

ผู้เล่นหลายคนชอบเดิมพันตัวเลขที่ชนะรางวัลใหญ่ของคนอื่น, และ
โดยการทำเช่นนั้น, พวกเขาเกือบจะรับประกันได้ว่าจะไม่ชนะด้วยตัวเอง. ในแต่ละวันล้าน,
กับเจ็ดภาพวาดต่อสัปดาห์, ชุดของ 6 เลขมีโอกาสถูกหวยครั้งเดียว
ทั้งหมด 8,939 ปีที่!!! สิ่งนี้ควรตอบคำถามที่เรามักถามบ่อยเช่นกัน,
“ฉันควรเล่นเลขชุดเดิมทุกสัปดาห์เพราะว่าครบกำหนดหรือไม่
ตีบางครั้ง?”

หลีกเลี่ยงการวางเดิมพันหกหมายเลขล็อตโต้ติดต่อกัน

ไม่เคยออกหมายเลขติดต่อกันหกหมายเลขในเกมลอตเตอรีของรัฐหรือระหว่างประเทศใด ๆ.
Smart Luck มีผลการจับฉลากมากกว่า 190 เกมลอตเตอรีของรัฐและระหว่างประเทศ, ย้อนเวลากลับไปกว่าห้าสิบปี!
แม้แต่เลขห้าตัวติดต่อกันเป็นเหตุการณ์ที่หายากมากที่, ในเกมล็อตโต้ส่วนใหญ่, ไม่เคยเกิดขึ้นเลยสักครั้ง.

หลีกเลี่ยงการเดิมพันหนึ่งกลุ่มหมายเลขล็อตเตอรี่

อย่าเลือกตัวเลขทั้งหกจากกลุ่มตัวเลขเดียว, เช่นเลขตัวเดียวทั้งหมด, หรือ
วัยรุ่นทุกคน, หรือทั้งหมด 20's, ฯลฯ. จับหมายเลขที่ออกทั้งหมดหกหมายเลขจากกลุ่มเดียวคือ
ไม่น่าเป็นไปได้สูง.

หลีกเลี่ยงการรวมล็อตโต้ 1-2-3-4-5-6

ชุดตัวเลขที่นิยมเล่นกันมากที่สุดคือ: 1-2-3-4-5-6. พัน
ซื้อตั๋วด้วยชุดค่าผสมนี้ทุกงวด. การเลือก
อยู่ไกลเกินกว่าจะสุ่มจับได้.

หลีกเลี่ยงรูปแบบการเดิมพัน

รูปแบบการเดิมพัน
เป็นวิธีที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในการทำเครื่องหมายใบเดิมพัน. รูปแบบของ
ตัวเลขที่ทำเครื่องหมายในแถวเพื่อให้เป็นเส้นตรง, ทั้งสลิปเดิมพัน
เล่นหนักในแนวตั้งหรือแนวทแยง—ซึ่งหมายถึงต้องแบ่งรางวัลด้วย
อื่น ๆ ถ้าหมายเลขของคุณชนะเกม. การออกแบบอื่นๆ เช่น ลวดลายของ
ชื่อย่อหรือตัวเลขหรือไม้กางเขนก็เล่นหนักเช่นกัน.

หลีกเลี่ยงจำนวนทวีคูณ

ชุดค่าผสมยอดนิยมอื่น ๆ ที่มีการเล่นหนักเป็นทวีคูณของตัวเลข, โดยเฉพาะ
5-10-15-20-25-30 และ 7-14-21-28-35-42.

หลีกเลี่ยงตัวเลขสุดท้ายที่เหมือนกันทั้งหมด

หลายคนต้องการเลือกหมายเลขล็อตโต้ด้วยตัวเลขสุดท้ายเพียงหลักเดียว, เช่น 3-13-23-33-43,
หรือตัวเลขทั้งหมดที่
ลงท้ายด้วยเซเว่น, หรือลอตเตอรี่นำโชคตัวโปรดตัวอื่นๆ. เลขท้ายตัวเดียวกันถึงสี่ตัว
น้อยกว่าสองในสิบของหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของภาพวาดทั้งหมด. ลุ้นหวยกับ
สามหลักสุดท้ายเหมือนกันเกิดขึ้นในน้อยกว่า 3 เปอร์เซ็นต์ของภาพวาดทั้งหมด. เซตที่ชนะ
ของตัวเลขที่มีตัวเลขสุดท้ายซ้ำกันไม่เกินหนึ่งตัวหมายถึงเกือบ 90 เปอร์เซ็นต์ของทั้งหมด
ภาพวาด.

หลีกเลี่ยงการรวมกันจำนวนต่ำ

ผู้เล่นล็อตโต้ส่วนใหญ่ชอบเล่นเลขปฏิทิน, เช่น การเกิด
วันที่และวันครบรอบ—และวัยของลูก. ซึ่งหมายความว่ามากที่สุด
ตัวเลขที่เล่นหนักคือ 1 ผ่าน 31. ล้านรายวันมี 39 ตัวเลข. ถ้าคุณเล่น
เฉพาะเลขปฏิทิน, คุณอาจกำลังแบ่งปันแจ็คพอตของคุณกับคนอื่น ๆ อีกนับสิบคน
ผู้ชนะ. ไม่ได้บอกว่าคุณไม่ควรเล่นหมายเลขส่วนตัวของคุณถ้าคุณรู้สึกว่าเลขนำโชคเหล่านี้น่าเล่น. แต่เราขอแนะนำให้คุณรวม high ไว้ด้วย
ตัวเลขเผื่อไว้เผื่อว่าคุณจะตีเลข, คุณได้รับรางวัลที่คุ้มค่า
บางสิ่งบางอย่าง.

NIX ล็อตโต้ QUICK PICKS

Quick Picks ใช้โดยคนขี้เกียจที่ต้องการลงเล่นโดยไม่ต้องวาง
ความพยายามใด ๆ ในการชนะ. เมื่อคุณอ่านบทความเกี่ยวกับผู้ถูกรางวัลแจ็กพอต, มันจะปรากฏขึ้น
ราวกับว่าพวกเขาใช้ Quick Picks อย่างใดอย่างหนึ่ง, วันเกิด, หรือวัยลูก.
คนส่วนใหญ่เล่นแบบนั้น. ถ้าตั๋วส่วนใหญ่ขายเป็น
เลือกด่วน, มันสมเหตุสมผลแล้วที่แจ็คพอตส่วนใหญ่ที่ชนะควรถูกรางวัล
ด้วยตัวเลือกด่วน. อย่างไรก็ตาม, เมื่อคุณเห็นสถิติล็อตโต้จริง, อย่างที่เกล ฮาวเวิร์ดทำ, คุณจะพบว่าคุณมี
โอกาสที่ดีกว่าในการชนะโดยการเลือกหมายเลขแบบสุ่มจากหมวกมากกว่าการใช้
เลือกด่วน.

Rate article